image banner
Tân Hưng thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 153

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huyện Tân Hưng đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", tạo động lực giúp những người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

          Công tác giảm nghèo luôn được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Tân Hưng xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế hàng năm. Qua đó đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo kịp thời, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 50% số hộ nghèo so với đầu kỳ (trừ số hộ nghèo thuộc hộ bảo trợ xã hội).

Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh loa, đài truyền thanh các xã, thị trấn, ấp, khu phố; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền trên mạng xã hội… nội dung tuyên truyền về chủ trương chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các gương "người tốt, việc tốt", … bên cạnh đó Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, tổ chức Hội các cấp, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua để giúp đỡ người nghèo, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể như: đóng góp quỹ vì người nghèo, các hoạt động từ thiện nhân đạo; liên kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm... Qua công tác tuyên truyền, người dân hiểu biết hơn và nắm rõ các chủ chương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời cũng giúp người dân biết được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia giám sát các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, tự tổ chức tăng gia sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình để thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

          Ngoài ra huyện còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm giảm nghèo nên đã đạt được một số kết quả nhất định đó là: Tỷ lệ giải quyết việc làm thông qua xác nhận hồ sơ đi làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài huyện 2.259 hồ sơ, đạt tỷ lệ 151%; Triển khai kế hoạch đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 và 09 tháng đầu năm 2023 có 59 lao động đi làm việc nước ngoài và có 05 trường hợp lao động được vay vốn, với tổng số tiền 407 triệu đồng. Hộ nghèo năm 2022 là 630 hộ, chiếm tỷ lệ 4,69%; hộ cận nghèo là 837 hộ, chiếm tỷ lệ 6,23% (theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025). Đến nay hộ nghèo còn 483 hộ, chiếm tỷ lệ 3,56%. Hộ cận nghèo 811 hộ, tỷ lệ 5,97%.

Chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường: Tổng nguồn vốn dư nợ cho vay thực hiện các chính sách là 98.623 triệu đồng, trong đó: hộ nghèo: 1.460 triệu đồng; hộ cận nghèo: 3.640 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo: 39.251 triệu đồng, học sinh, sinh viên: 6.420 triệu đồng. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường: 19.812 triệu đồng. Giải quyết việc làm 28.040 triệu đồng và các nguồn vốn tín dụng khác được cung cấp kịp thời đến 98% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn và có điều kiện sản xuất, kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn. Đảm bảo 100% con em hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễm giảm học phí theo quy định. Công tác cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ di dân tự do từ Campuchia về Việt Nam đạt 100%, đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh thuận tiện cho đối tượng khi đi khám và chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác dạy nghề cho lao động nông thôn: năm 2022 đã tổ chức dạy nghề cho 05 lớp, với 104 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện lên 59,1% năm 2022, trong đó có có bằng cấp, chứng chỉ nghề là 32,73%. Trong 09 tháng đầu năm 2023, đã triển khai được 03 lớp dạy nghề (02 lớp nông nghiệp, 01 lớp phi nông nghiệp), với 95 học viên.

Thực hiện trợ cấp tết cho 486 hộ nghèo, với số tiền 243.000.000 đồng, hộ di dân tự do từ Campuchia về Việt Nam cho 237 hộ, với số tiền 118.500.000 đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ bảo trợ xã hội năm 2022, với tổng số tiền: 423.665.000 đồng. Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho 41 đối tượng, với số tiền 671.200.000 đồng. Ngoài ra các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ dân di cư tự do từ Campuchia về chưa có hộ tịch, hộ khẩu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ diện xã hội khác cũng được các ngành, các cấp, các địa phương, các mạnh thường quân hỗ trợ và trao tặng 20.349 phần quà, với số tiền trên 9 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp cho "Quỹ vì người nghèo", với số tiền là trên 200 triệu đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đã xây dựng và sửa chữa 41 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, với kinh phí 2.110 triệu đồng từ nguồn vận động hỗ trợ các nhà hảo tâm cùng các mạnh thường quân trong và ngoài huyện đóng góp. Tiếp nhận 01 thư viện sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học xã Vĩnh Lợi; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, Các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em… được 400  người. Từ các nguồn lực trên đã góp phần tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 và công tác giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm từ Ban chỉ đạo các cấp và đạt được những kết quả đáng khích lệ.                        Việc thực hiện tốt các nhóm chính sách đã giúp cho người nghèo trên địa bàn, giảm bớt khó khăn có điều kiện để tiếp nhận các dịch vụ xã hội, từng bước nâng cao nhận thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật áp dụng vào cuộc sống và lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn huyện đã lồng ghép, gắn kết với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày cả nước vì người nghèo 17/10" hằng năm, đã có tác động tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo đã vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của hộ nghèo, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đảm bảo không có hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua " Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lai phía sau" trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể và nhân dân tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, chính sách giảm nghèo nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm làm cơ sở cho việc tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo đến năm 2025; thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có giải pháp cụ thể, thoát nghèo bền vững. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, hạn chế tình trạng tái nghèo./.

Hà Phương


Hà Phương
THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THƯ VIỆN ẢNH