image banner

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/2023/QH15 24/11/2023 Luật viễn thông
Lượt xem: 16
Tải về 0
20/2023/QH15 22/06/2023 Luật Giao dịch điện tử
Lượt xem: 12
Tải về 0
18/2023/QĐ-UBND 17/04/2023 Về việc bãi bỏ khoản 1, mục I, phần B – Lệ phí đăng ký cư trú của Phụ lục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
Lượt xem: 28
Tải về 0
17/2023/QĐ-UBND 04/04/2023 Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 21-25
Lượt xem: 21
Tải về 0
16/2023/QĐ-UBND 03/04/2023 Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 21
Tải về 0
15/2023/QĐ-UBND 20/03/2023 Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 27
Tải về 0
13/2023/QĐ-UBND 13/03/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
12/2023/QĐ-UBND 09/03/2023 Quy định về phân cấp quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 23
Tải về 0
11/2023/QĐ-UBND 28/02/2023 Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 22
Tải về 0
10/2023/QĐ-UBND 24/02/2023 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 22
Tải về 0
1234
THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement