image banner
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

1. Thị trấn Tân Hưng

Địa chỉ: Số 35, đường 24/3, KP.Gò Thuyền A, Thị trấn Tân Hưng, Tân Hưng, Long An.

Điện thoại: 02723 861076. Fax: 02723861076.

Hộp thư điện tử: tttanhung@longan.gov.vn

Thị  trấn Tân Hưng gồm 4 khu phố: khu phố Gò Thuyền, khu phố Gò Thuyền A, khu phố Rọc Chanh, khu phố Rọc Chanh A. Diện tích đất tự nhiên 576,16 ha, dân số 5.042 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Tân Hưng ở phía Đông giáp xã Vĩnh Thạnh, phía Tây giáp xã Vĩnh Châu B và xã Hưng Thạnh, phía Nam giáp xã Vĩnh Châu B và xã Vĩnh Thạnh, phía Bắc giáp xã Hưng Thạnh và xã Vĩnh Thạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn gồm:

- Ông: Trần Thị Đào, Bí Thư Đảng ủy.

Điện thoại: (0272) 386121. DĐ: 0919 996 404

- Ông: Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.

 Điện thoại: (0272) 3861376. DĐ: 0918430787

- Ông: Nguyễn Minh Chửng, QuyềnChủ tịch UBND

DĐ: 0946 970 616

Hộp thư điện tử: nmchung.thung@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3861219. DĐ: 0946 762 303

Hộp thư điện tử: synv@longan.gov.vn

2. Xã Vĩnh Thạnh

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm, Xã Vĩnh Thạnh, Tân Hưng, Long An

Điện thoại: (0272) 3986051

Hộp thư điện tử: ubndxvttanhung@longan.gov.vn

Xã Vĩnh Thạnh gồm 5 ấp: ấp Cái Môn, ấp Cái Tràm, ấp Cả Bát, ấp Gò Thuyền, ấp Rượng Lưới, diện tích đất tự nhiên là 4.934,36 ha, dân số 5.483 nhân khẩu.

Xã Vĩnh Thạnh nằm ở phía tây huyện Tân Hưng: Phía Đông giáp xã Vĩnh thuận huyện Vĩnh Hưng, phía Tây giáp Thị trấn Tân Hưng, phía Nam giáp xã Vĩnh Lợi, phía Bắc giáp xã Thạnh Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Thạnh gồm:

- Ông: Lê Văn Thống, Bí Thư Đảng ủy.

Điện thoại: (0272) 3986337. DĐ: 0918 430 018

- Ông: Lê Văn Việt, Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.

Điện thoại: (0272) 3986337. DĐ:  0918 955 045

Hộp thư điện tử: levanviet@longan.gov.vn

- Ông: Phan Văn Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3986051. DĐ: 0918 893 072

Hộp thư điện tử: oanhpv@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3986051. DĐ: 0946 966 727

Hộp thư điện tử: nguyenvanthuy@longan.gov.vn

- Ông: Phạm Ngọc Cát, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3986051. DĐ: 0918 855 992

Hộp thư điện tử: pncat.thung@longan.gov.vn

3. Xã Hưng Thạnh

Địa chỉ: Ấp Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, Tân Hưng, Long An.

Điện thoại: 0272 3861048. Fax: 0272 3861913.

Hộp thư điện tử: ubndxhttanhung@longan.gov.vn

Xã Hưng Thạnh gồm 5 ấp: ấp Hưng Trung, ấp Hưng Thuận, ấp Gò Gòn, ấp Hưng Thành, ấp Hưng Tân. Diện tích: 3.451 ha , dân số: 3258 nhân khẩu.

Xã Hưng Thạnh phía Đông giáp Thị trấn Tân Hưng, phía Tây giáp Tân Thành huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, phía Bắc giáp Hưng Điền B, phía nam giáp Vĩnh Châu B huyện Tân Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Thạnh gồm:

- Ông: Lâm Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: (0272) 3861452. DĐ: 0984 445 639

- Ông: Lê Văn U Thanh, Phó bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 0979 005 007

Hộp thư điện tử: thanhlvu@longan.gov.vn

- Ông: Ngân Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3861048. DĐ: 0833 554 448

Hộp thư điện tử:giangnv@longan.gov.vn

- Ông: Lâm Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3861048. DĐ: 0919 990 924

Hộp thư điện tử: lamvankhanh@longan.gov.vn

- Ông: Mai Tuyết Quyên, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3861048. DĐ: 0919 588 550

Hộp thư điện tử:maituyetquyen@longan.gov.vn

4. Xã Thạnh Hưng

Địa chỉ: Xã Thạnh Hưng, Tân Hưng, Long An.

Điện thoại: (0272) 3985053

Hộp thư điện tử: ubndxthtanhung@longan.gov.vn

Xã Thạnh Hưng gồm 4 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4. Diện tích tự nhiên là: 5.479.89 ha, dân số: 3.948 nhân khẩu. 

Phía Đông giáp xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, phía Tây giáp xã Hưng Hà, phía Nam giáp xã Hưng Thạnh, phía Bắc giáp xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạnh Hưng gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Tăng, Bí Thư Đảng ủy

Điện thoại: (0272) 3860 862. DĐ: 0975 209 618

- Ông: Võ Hùng Kiệt, Phó Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: (0272) 3860 398. DĐ: 0918 886 875

Hộp thư điện tử: kietvh@longan.gov.vn

- Ông: Phan Văn Hoa, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3985053. DĐ: 0918 976 349

Hộp thư điện tử: phanvanhoa@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3985053. DĐ: 0919 665 793

Hộp thư điện tử: ntrson@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Văn Vừa, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0906 349 260

Hộp thư điện tử: nguyenvanvua@longan.gov.vn

5.  Xã Hưng Điền

Địa chỉ: Ấp Cây Me xã Hưng Điền huyện Tân Hưng tỉnh Long An.

Điện Thoại: (0272) 3860398

Hộp thư điện tử: xahungdien@longan.gov.vn

Xã Hưng Điền gồm 5 ấp: ấp Gò Chuối, ấp Cây Me, ấp Ba Gò, ấp Tre 1, ấp Láng Biển. Diện tích: 3.401 ha, dân số: 7.938 người.

Xã Hưng Điền nằm ở phía Đông giáp xã Hưng Điền B, phía Tây giáp huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, phía Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp, phía Nam giáp nước bạn Campuchia.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Điền gồm:

- Ông: Nguyễn Thành Hưng, Bí Thư Đảng ủy.

Điện thoại: (0272) 3860 862. DĐ: 0834 212 111

- Ông: Trương Đông Hồ, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Điện thoại: (0272) 3860 398. DĐ: 0907 483 465

Hộp thư điện tử: hotd@longan.gov.vn

- Ông: Trần Quốc Cường, Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND.

Điện thoại: (0272) 3860 862. DĐ: 0905 715 606

Hộp thư điện tử: tranquoccuong@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3860 398. DĐ: 0986 840 323

Hộp thư điện tử: nttrung@longan.gov.vn

- Ông: Võ Hữu Tài, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3860 398. DĐ: 0937 214 405

Hộp thư điện tử: taivh@longan.gov.vn

6. Xã Hưng Điền B

Địa chỉ: Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3860399

Hộp thư điện tử: ubndxhdbtanhung@longan.gov.vn

Xã Hưng Điền B gồm có 6 ấp: ấp Kênh Mới, ấp Gò Pháo, ấp Kênh Cũ, ấp Hưng Thuận, ấp Bưng Ràm, ấp Ngã Tư. Diện tích tự nhiên: 4.972,53 ha, diện tích sản xuất nông nghiệp 4.381 ha, dân số: 2.144 hộ, với 7.433 nhân khẩu.

Phía Đông giáp xã Hưng Hà, phía Tây giáp xã Hưng Điền, phía Bắc giáp nước bạn Campuchia, phía Nam giáp xã Hưng Thạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Điền B gồm:

- Ông: Tạ Văn Mệnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: (0272) 3860075. DĐ: 0918 897 600

- Ông: Võ Văn Đa, Phó Bí thư Đảng ủy.

Điện thoại: (0272) 3860 745. DĐ: 0944 390 449

- Ông: Đỗ Văn Tèo, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3860 104. DĐ: 0779 942 666

Hộp thư điện tử: teodv@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Văn Giàu, Phó Chủ tịch UBND..

 Điện thoại: (0272) 3860 143. DĐ: 0987 706 799

Hộp thư điện tử: giaunv@longan.gov.vn

- Ông: Trần Văn Tấn, Phó Chủ tịch UBND..

 Điện thoại: (0272) 3860 143. DĐ: 0919 588 550

Hộp thư điện tử: tranvantan@longan.gov.vn

7. Xã Vĩnh Châu B

Địa chỉ: Ấp 2, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điên thoại: (0272) 3861202

Hộp thư điện tử: ubndxvcbtanhung@longan.gov.vn

Xã Vĩnh Châu B gồm 3 ấp: ấp 2, ấp 4, ấp 5. Diện tích tự nhiên 2.893,83 ha, dân số: 3.825 nhân khẩu.

Phía Đông giáp xã Vĩnh Thạnh, phía Tây giáp xã Tân Phước huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, phía Nam giáp xã Hòa Bình huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp, phía Bắc giáp xã Hưng Thạnh huyện Tân Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Châu B gồm:

- Ông: Nguyễn Cao Đẳng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3861202. DĐ: 0942 167 488

Hộp thư điện tử: nguyencaodang@longan.gov.vn

- Ông: Châu Phú Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Điện thoại: (0272) 3861202. DĐ: 0917 380 587

Hộp thư điện tử: hiepcp@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3861202. DĐ: 0938 977 600

Hộp thư điện tử: nguyenvanthanh@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3861202. DĐ: 0945 909 904

Hộp thư điện tử: tandat@longan.gov.vn

8. Xã Vĩnh Lợi

Địa chỉ: ấp Cả Sách  xã Vĩnh Lợi  huyện Tân Hưng  tỉnh Long An

Số điện thoại: (0272) 3989 045

Hợp thư điện tử: xavinhloi@longan.gov.vn

Xã Vĩnh Lợi gồm 4 ấp: (ấp Cả Sách, ấp Cả Nga, ấp Cả Nổ, ấp Cả Cát). Diện tích tự nhiên 5.302,76 ha, dân số: 4.631 nhân khẩu.

Phía Đông: giáp xã Vĩnh Đại, phía Tây giáp xã Vĩnh Thạnh, phía Nam giáp xã Vĩnh Châu A huyện Tân Hưng , phía Bắc giáp xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Lợi gồm:

- Ông: Lê Từ Văn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Điện thoại: (0272) 3989 045. DĐ: 0987 151 715

- Ông: Nguyễn Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: (0272) 3989 045. DĐ: 0918 013 278;

Hộp thư điện tử: sinhnv@longan.gov.vn

- Ông: Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3989 045. DĐ: 0982 989 032

Hộp thư điện tử: nvtam@longan.gov.vn

- Ông: Võ Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: (0272) 3989 045. DĐ: 0913 989 078

Hộp thư điện tử: vanvh@longan.gov.vn

- Ông: Võ Thành Đại, Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: (0272) 3989 045. DĐ: 0979 732 305

Hộp thư điện tử: daivt@longan.gov.vn

9. Xã Vĩnh Đại

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại, Tân Hưng, Long An.

Điện thoại: (0272) 3987449

Hộp thư điện tử: ubndxvdtanhung@longan.gov.vn

Xã Vĩnh Đại gồm: 4 ấp là ấp Vĩnh Ân, ấp Vĩnh Bửu, ấp Cà Dăm, ấp Láng Sen; diện tích tự nhiên 3.964,4 ha, dân số: 4.137 nhân khẩu.

Xã Vĩnh Đại nằm ở phía Đông của huyện Tân Hưng: phía Đông giáp xã Tuyên Bình huyện Vĩnh Hưng, phía Tây giáp xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A, phía Nam giáp xã Vĩnh Bửu, phía Bắc giáp xã Tuyên Bình huyện Vĩnh Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Đại gồm:

- Ông: Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã

 Điện thoại: (0272) 3987092. DĐ: 0918 898 498

Hộp thư điện tử: thanhhai498@longan.vn.gov

- Ông: Nguyễn Văn Ken, Phó Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: (0272) 3987450. DĐ: 0972 948 980

- Ông: Nguyễn Lương Tuấn, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3987450. DĐ: 0932 822 433

Hộp thư điện tử: tuanlv@longan.gov.vn

- Bà: Dương Thị Thúy Nhanh, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02723987091.   DĐ: 0988 808 276

Hộp thư điện tử: thuynhanh@longan.gov.vn

10. Xã Vĩnh Bửu

Địa chỉ: Xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3603015

Hộp thư điện tử: ubndxvbtanhung@longan.gov.vn

Xã Vĩnh Bửu thuộc xã vùng trũng của huyện Tân Hưng, có tổng diện tích tự nhiên là 4.495 ha. Dân số trong toàn xã là 4.373 nhân khẩu, gồm 1.085 hộ. Gồm có 4 ấp: Ấp 4, ấp 5, ấp Vàm Gừa, ấp Võ Văn Be.

Phía Bắc giáp xã Vĩnh Đại, phía Nam giáp xã Trường Xuân - Tháp Mười -Đồng Tháp, phía Tây giáp xã Vĩnh Châu A, phía Đông giáp xã Hậu Thạnh Tây huyện Tân Thạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Bửu gồm:

- Bà: Nguyễn Văn Thành, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: (0272) 3603015. DĐ: 0919 509 409

Hộp thư điện tử: nvanthanh@longan.gov.vn

- Bà: Nguyễn Thị Nối, Phó Bí Thư Đảng ủy

Điện thoại: (0272) 3603015. DĐ: 0949 011771

- Ông: Nguyễn Văn Mến, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3603015. DĐ: 0917 171 132

Hộp thư điện tử: mennv@longan.gov.vn

- Ông: Lê Quang Lế, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3603015. DĐ: 0944 993 978

Hộp thư điện tử: lelq@longan.gov.vn

- Ông: Võ Thành Thuận, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3603015. DĐ: 0919 870 988

Hộp thư điện tử: vothanhthuan@longan.gov.vn

11. Xã Hưng Hà

Địa chỉ: Ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 2244 683

Hộp thư điện tử: ubndxhhtanhung@longan.gov.vn

Xã Hưng Hà gồm có 5 ấp: ấp Hà Thanh, ấp Hà Hưng, ấp Hưng Thuận, ấp Sông Trăng, ấp Hà Tân. Diện tích tự nhiên: 4.771,86 ha, dân số 4.287  nhân khẩu.

Phía Đông giáp xã Khánh Hưng huyện Vĩnh Hưng, phía Tây giáp xã Hưng Điền B, phía Bắc giáp nước bạn Campuchia, phía Nam giáp xã Thạnh Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Hà gồm:

- Ông: Đỗ Đình Sắc, Bí Thư Đảng ủy 

Điện thoại: (0272) 2244683. DĐ: 0918 701 029

Hộp thư điện tử: ddsac@longan.gov.vn 

- Ông: Trần Duy Tám, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: (0272) 2244683. DĐ: 0918 898 398

Hộp thư điện tử: tdtam@longan.gov.vn

Ông: Vũ Kim Thành, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: (0272) 2244683. DĐ: 0918 589 296

Hộp thư điện tử: vkthanh@longan.gov.vn

- Bà: Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 2244683. DĐ: 0919 330 560

Hộp thư điện tử: ntplan@longan.gov.vn

- Ông Trịnh Văn Huân - PCT UBND

Điện thoại: (0272) 2244683. DĐ: 0943 950 905

Hộp thư điện tử: huantv@longan.gov.vn

12. Xã Vĩnh Châu A

Địa chỉ: Xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3603063

Hộp thư điện tử: ubndxvcatanhung@longan.gov.vn

Xã Vĩnh Châu A gồm có 5 ấp: ấp Vĩnh Nguyện, ấp Xóm Mới, ấp Vườn Chuối, ấp Rọc Năng, ấp 1/5. Diện tích tự nhiên: 6.399,34 ha, dân số 4.180 nhân khẩu.

Phía Đông giáp: xã Vĩnh Đại; Vĩnh Bữu; Vĩnh Lợi, phía Tây giáp xã Thạnh Lợi huyện Tháp Mười tỉnh Đồn Tháp; xã Hòa Bình huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp, phía Bắc giáp xã Vĩnh Châu B; Vĩnh Lợi, phía Nam giáp xã Trường Xuân huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp; xã Vĩnh Bữu huyện Tân Hưng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Châu A gồm:

- Ông Đoàn Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: (0272) 3603063. DĐ: 0918 103 411

Hộp thư điện tử: dtngoc@longan.gov.vn

- Ông: Trần Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: (0272) 3603063. DĐ: 0909 356 145

- Ông: Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3603063. DĐ: 0918 990 028

Hộp thư điện tử: loinv@longan.gov.vn

- Ông: Ngô Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3603063. DĐ: 0949 444 973

Hộp thư điện tử: cuongnq@longan.gov.vn

- Ông: Võ Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3603063. DĐ: 0937 472 082

Hộp thư điện tử: tungvm@longan.gov.vn

THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement