image banner
Huyện ủy Tân Hưng khóa VI hội nghị lần thứ 18
Lượt xem: 58

Huyện ủy Tân Hưng khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 vào ngày 26/6/2024. Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã tập trung nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực. 

Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2020) đạt hơn 03 ngàn 556 tỷ đồng, giá trị thêm 6,7% so với cùng kỳ năm 2023. Sản xuất nông nghiệp đạt và vượt theo kế hoạch đề ra; đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả; văn hóa - xã hội phát triển ổn định; các chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn… trong dịp Tết được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Anh-tin-bai

Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt.

Chương trình đầu tư và phát triển nông thôn mới gắn với tập trung thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về đầu tư xây dựng và phát triển xã văn hóa - nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ những giải pháp giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt đối với 05 xã chuẩn nông thôn mới (Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B, Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi) và các xã còn lại theo lộ trình đề ra.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện được quan tâm kiện toàn, củng cố kịp thời; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Anh-tin-bai

Mặt trận, các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, nhiều mặt chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tiếp tục được chú trọng, tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, đại biểu thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2024 trong 06 tháng đầu năm tại các cơ quan, đơn vị và địa phương; phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để hội nghị đề ra giải pháp khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy năm 2024, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng – Nguyễn Thanh Tiệp yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo thắng lợi trong sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2024; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Phát huy tối đa hiệu quả “Cánh đồng lớn” gắn với thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Anh-tin-bai

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng – Nguyễn Thanh Tiệp phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã; đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đã được bố trí vốn; thường xuyên kiểm tra chất lượng và hoàn thành thủ tục thanh toán, quyết toán các công trình theo tiến độ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Huyện ủy về đầu tư xây dựng và phát triển xã văn hóa - nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; chú trọng thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của huyện; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo việc quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả./.

Duy Phước
THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THƯ VIỆN ẢNH