image banner
Tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tân Hưng
Lượt xem: 35

 

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 của tỉnh Long An do ông Trần Hải Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Tân Hưng ngày 09/7/2024. Ông Huỳnh Thanh Hiền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp, làm việc với đoàn.

Theo đánh giá của UBND huyện Tân Hưng, trong 06 tháng triển khai và thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024, các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã-thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về CCHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. 

Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, sâu sát hơn với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai, thực hiện liên tục, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số,…

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra hồ sơ, sổ sách thực hiện CCHC tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Theo số liệu thống kê trên phần mềm Một cửa điện tử của UBND huyện, từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận mới 04 ngàn 398 hồ sơ, cùng 356 hồ sơ năm 2023 chuyển sang. Kết quả giải quyết được 04 ngàn 487 hồ sơ (trước hạn 01 ngàn 962 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 43%, đúng hạn 02 ngàn 525 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 56%); 262 hồ sơ chưa đến hạn.

Hồ sơ tiếp nhận tại cấp xã là 03 ngàn 308 hồ sơ, giải quyết 03 ngàn 300 hồ sơ; 08 hồ sơ chưa đến hạn. Huyện và cấp xã đều không có hồ sơ trễ hẹn. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện với tổng số 04 ngàn 391 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 99,9%.

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Tân Hưng.

Qua nghe báo cáo của huyện Tân Hưng, cùng với kiểm tra công tác CCHC thực tế tại xã Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi và Trung tâm Hành chính công huyện, các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Hải Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đề nghị huyện Tân Hưng cần rà soát lại các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2024; chỉ đạo Phòng Tư pháp và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc xử lý thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách đối với UBND cấp xã; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cấp xã cũng như là Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thường xuyên theo dõi công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa UBND cấp xã cũng như là Trung tâm Hành chính công với các phòng, ban chuyên môn và ý thức, trách nhiệm của công chức bộ phận Một cửa cấp xã, Trung tâm Hành chính công và tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương./.

Duy Phước
THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THƯ VIỆN ẢNH